Ασφάλιση Αυτοκινήτων

Εγγύηση Αξίας

Αποζημίωση για ολική απώλεια από καλυπτόμενο κίνδυνο στην αξία του τελευταίου τιμολογίου αγοράς για οχήματα νεότερα των 12 μηνών.
Παρέχεται κάλυψη για 3 έτη ή για όσο διαρκεί το δάνειο και για μεταχειρισμένα οχήματα νεότερα των 12 μηνών (αποζημίωση σύμφωνα με το τελευταίο τιμολόγιο).

Allianz Anyway

Η Allianz αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και την πληρωμή προς το συνεργείο του πελάτη της (στην περίπτωση που είναι αποδεδειγμένα αναίτιος), ακόμη και αν η εταιρεία του υπαιτίου δεν ανήκει στον φιλικό Διακανονισμό, εξασφαλίζοντας έτσι σε κάθε συνεργάτη – επισκευαστή του επίσημου δικτύου ότι θα συναλλάσσεται μόνο με την Allianz σε κάθε περίπτωση μη υπαίτιου πελάτη, με αποτέλεσμα την αξιοπιστία στις πληρωμές και τις συμφωνίες αποζημίωσης.

Πολυετή Συμβόλαια

Η Allianz είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που προσφέρει τη δυνατότητα των πολυετών συμβολαίων ασφάλισης αυτοκινήτων για τη διάρκεια της χρηματοδότησης, έτσι οι πελάτες μας απολαμβάνουν:

  • Σταθερό ασφάλιστρο για όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης χωρίς ετήσιες αναπροσαρμογές
  • Σταθερό ασφάλιστρο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης χωρίς καμία επιβάρυνση από τυχόν ατυχήματα στο διάστημα αυτό
  • Ενσωμάτωση ασφαλίστρου στη μηνιαία δόση Έκδοση ενός συμβολαίου για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης
  • One stop shopping για τον πελάτη με την αγορά του αυτοκινήτου του

Πλεονεκτήματα Καλύψεων

Μηδενική απαλλαγή στην Πυρός, Κλοπής, Φυσικά Φαινόμενα.

Όριο κάλυψης από Ανασφάλιστο 100.000€.
Το μεγαλύτερο στην αγορά.

Μηδενική Απαλλαγή στη Θραύση Κρυστάλλων.

Δωρεάν ΑΕ Ρυμούλκας, 2 & 4 τροχών.

10% έκπτωση στον ετήσιο τρόπο πληρωμής.

Δυνατότητα πληρωμής με δόσεις.

Εγγύηση αξίας καλυπτόμενων κινδύνων στην αξία τιμολογίου.

Επιλογές απαλλαγών στις ίδιες ζημίες.

Γνήσια ανταλλακτικά και στη θραύση κρυστάλλων.