Ασφάλεια αυτοκινήτου
οικονομική & συμφέρουσα

Εγγύηση Αξίας

Αποζημίωση για ολική καταστροφή αυτοκίνητου

Αποζημίωση για ολική απώλεια από καλυπτόμενο κίνδυνο στην αξία του τελευταίου τιμολογίου αγοράς για οχήματα νεότερα των 12 μηνών.
Παρέχεται κάλυψη για 3 έτη ή για όσο διαρκεί το δάνειο και για μεταχειρισμένα οχήματα νεότερα των 12 μηνών (αποζημίωση σύμφωνα με το τελευταίο τιμολόγιο).

ασφαλεια αυτοκινητου skoda, ασφαλεια αυτοκινητου allianz, skoda clever packs
sp motors skoda connect, service αυτοκινήτου, συνεργείο

Aσφάλιση από την Allianz Anyway

Η Allianz αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και την πληρωμή προς το συνεργείο του πελάτη της (στην περίπτωση που είναι αποδεδειγμένα αναίτιος), ακόμη και αν η εταιρεία του υπαιτίου δεν ανήκει στον φιλικό Διακανονισμό, εξασφαλίζοντας έτσι σε κάθε συνεργάτη – επισκευαστή του επίσημου δικτύου ότι θα συναλλάσσεται μόνο με την Allianz σε κάθε περίπτωση μη υπαίτιου πελάτη, με αποτέλεσμα την αξιοπιστία στις πληρωμές και τις συμφωνίες αποζημίωσης.

Πολυετή Συμβόλαια για Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η Allianz είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που προσφέρει τη δυνατότητα των πολυετών συμβολαίων ασφάλισης αυτοκινήτων για τη διάρκεια της χρηματοδότησης, έτσι οι πελάτες μας απολαμβάνουν:

  • Σταθερό ασφάλιστρο για όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης χωρίς ετήσιες αναπροσαρμογές
  • Σταθερό ασφάλιστρο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης χωρίς καμία επιβάρυνση από τυχόν ατυχήματα στο διάστημα αυτό
  • Ενσωμάτωση ασφαλίστρου στη μηνιαία δόση Έκδοση ενός συμβολαίου για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης
  • One stop shopping για τον πελάτη με την αγορά του αυτοκινήτου του

Πλεονεκτήματα Καλύψεων

Μηδενική απαλλαγή στην Πυρός, Κλοπής, Φυσικά Φαινόμενα.

Όριο κάλυψης από Ανασφάλιστο 100.000€.
Το μεγαλύτερο στην αγορά.

Μηδενική Απαλλαγή στη Θραύση Κρυστάλλων.

Δωρεάν ΑΕ Ρυμούλκας, 2 & 4 τροχών.

10% έκπτωση στον ετήσιο τρόπο πληρωμής.

Δυνατότητα πληρωμής με δόσεις.

Εγγύηση αξίας καλυπτόμενων κινδύνων στην αξία τιμολογίου.

Επιλογές απαλλαγών στις ίδιες ζημίες.

Γνήσια ανταλλακτικά και στη θραύση κρυστάλλων.