Όροι Χρήσης ιστότοπου SP Motors

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της SP MOTORS Α.Ε. ή/και της SKODA ή/και τρίτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την SP MOTORS Α.Ε. ή/και τρίτων ανάλογα με την περίπτωση.

 

Περιεχόμενο:

Η SP MOTORS Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.spmotors.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Ό έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλόλητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

 

Ακρίβεια Πληροφοριών

Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των πελατών της SP MOTORS A.E. και αυτούς που ενδιαφέρονται για τα μοντέλα SKODA, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της SP MOTORS Α.Ε. σχετικά με τα προϊόντα SKODA στην Ελλάδα. Η SP MOTORS Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στον Δικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. Η SP MOTORS Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προδιαγραφών, εξοπλισμού, τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση ή αναγγελία.

Ο Δικτυακός τόπος ενδεχομένως να περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους Δικτυακούς τόπους οι οποίοι είναι τελείως ανεξάρτητοι. Η SP MOTORS Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη γνησιότητα του περιεχομένου που περιέχονται σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο Δικτυακό τόπο.

 

Δηλώσεις πελάτη:

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας www.spmotors.gr είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της SP MOTORS Α.Ε. από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

 

 

Περιορισμός Ευθύνης:

Η SP MOTORS ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας www.spmotors.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της SP MOTORS A.E. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο Δικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική (μη εμπορική) χρήση. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του δικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της SP MOTORS Α.Ε.

 

Τιμές στο www.spmotors.gr:

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές αφορούν μόνο Οn-Line παραγγελίες.

 

Διαθεσιμότητα:

Σε περίπτωση που ένα όχημα δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την διαθεσιμότητα του, το χρώμα του και τον εξοπλισμό του.

 

Όροι επιστροφής και αποκατάστασης:

Η επιχείρηση μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε τα αυτοκίνητα να μεταφέρονται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο προκειμένου να τα παραλάβετε χωρίς φθορές.

Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την επιχείρηση μας.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε άμεσα -κατά την παραλαβή- στο e-mail: info@spmotors.gr ή στο τηλέφωνο 210 60 000 44 γνωστοποιώντας μας ότι το αυτοκίνητο σας ή προϊόντα (αξεσουάρ) που περιλαμβάνονται έχουν έλλειμα και να ζητήσετε αποκατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού προϊόντος.

 

Όλα τα αυτοκίνητα SKODA καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την εργοστασιακή εγγύηση, τους όρους και το χρόνο που δίνει το εργοστάσιο κατασκευής SKODA AUTO.

Σε κάθε περίπτωση ο αντικειμενικός μας σκοπός είναι η άμεση, σωστή εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση του πελάτη μας.

Ο πελάτης μας είναι σε πρώτη προτεραιότητα και θα είναι άμεση η λύση τυχόν προβλήματος που θα παρουσιαστεί.

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και διέπετε από τους όρους του εκάστοτε μεταφορέα.

 

 

Πνευματικά Δικαιώματα:

Η SP Motors Α.Ε. αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.spmotors.gr

 

 

Ασφάλεια:

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας www.onparts.gr  χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

 

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραγγελιών:

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας www.spmotors.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας www.spmotors.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η επίσκεψη – τοποθέτηση παραγγελίας στο www.spmotors.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.